Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hồ Đức Phớc

 • Họ và tên: Hồ Đức Phớc
 • Ngày sinh: 1/11/1963
 • Ngày vào Đảng: 5/7/1993
 • Quê quán: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (từ 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính Kế toán
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2/1988 - 10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng huyện Quỳnh Lưu; Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp, Công ty Xây dựng 7 Nghệ An

  - 10/1994 - 9/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  - 9/1997 - 9/2000: Trưởng phòng Tài chính-Vật giá thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  - 9/2000 - 5/2004: Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  - 5/2004 - 8/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  - 8/2007 - 10/2010: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

  - 10/2010 - 3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

  - 3/2013 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

  - 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

  - 4/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Tổng Kiểm toán nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hồ Đức Phớc

 • Họ và tên: Hồ Đức Phớc
 • Ngày sinh: 1/11/1963
 • Ngày vào Đảng: 5/7/1993
 • Quê quán: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (từ 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính Kế toán
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2/1988 - 10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng huyện Quỳnh Lưu; Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp, Công ty Xây dựng 7 Nghệ An

  - 10/1994 - 9/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  - 9/1997 - 9/2000: Trưởng phòng Tài chính-Vật giá thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  - 9/2000 - 5/2004: Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  - 5/2004 - 8/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  - 8/2007 - 10/2010: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

  - 10/2010 - 3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

  - 3/2013 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

  - 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

  - 4/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Tổng Kiểm toán nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa