Di cư bất hợp pháp

Hàng năm, số người di cư trái phép trên thế giới có xu hướng tăng và tình trạng này chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tình trạng di cư, nhập cư bất hợp pháp là vấn đề không mới với châu Âu và Mỹ nhưng lại nóng lên trong năm 2023 sau khi đại dịch COVID-19 chấm dứt.
  • Chia sẻ: