Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2020

Ngày 25/3/2020, Ban tổ chức giải Âm nhạc Cống hiến lần 15 - 2020 của Báo Thể thao & Văn hóa, TTXVN đã công bố kết quả bầu chọn của giải thưởng. Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, đây là năm đầu tiên giải Âm nhạc Cống hiến thực hiện theo hình thức bỏ phiếu online.
  • Chia sẻ: