Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng lớn mạnh

Vào ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam. Hơn bảy thập kỷ qua, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng lớn mạnh và luôn làm tốt vai trò là người thư ký trung thành trong mọi thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước, đóng góp công sức và trí tuệ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Chia sẻ: