SEA Games 28 (5 - 16/6/2015)

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 - SEA Games 28 - diễn ra từ ngày 5 đến 16/6/2015 tại Singapore. Đây là lần thứ tư Singapore đăng cai Đại hội. Ba lần trước vào các năm 1973, 1983 và 1993.
  • Chia sẻ: