SEA Games 30 (30/11 - 11/12/2019)

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 hay SEA Games 30, SEA Games 2019, được tổ chức tại Philippines từ ngày 30/11 đến ngày 11/12/2019. Đây là lần thứ tư Philippines đăng cai đại hội này, ba lần trước đó là vào các năm 1981, 1991, 2005.
  • Chia sẻ: