Nhà văn

Hoàng Phủ Ngọc Tường

 • Họ và tên: Hoàng Phủ Ngọc Tường
 • Năm sinh: 1937
 • Ngày mất: 24/7/2023
 • Quê quán: làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 • Chức vụ:

  - Tổng thư ký Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình TP.Huế

  - Trưởng ty Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị

  - Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên

  - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị

  - Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt

  - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1978)

 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2007)

  - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1980-1981)

  - Tặng thưởng Văn học Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, (1999, 2008)

  - Giải A giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô (1998-2003)

  - Giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất (2015)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1960: Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn khóa I ban Việt Hán.

  - 1960-1966: Giảng dạy tại Trường Quốc học Huế, tham gia phong trào học sinh, sinh viên và giáo chức yêu nước.

  - 1964: Tốt nghiệp Cử nhân Triết học Trường Đại học Văn khoa Huế.

  - 1966-1975: Thoát ly lên chiến khu tham gia cách mạng, hoạt động trên mặt trận văn nghệ cho đến ngày đất nước hòa bình thống nhất.

  - Sau 1975: Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, thành viên Ban biên tập tạp chí Sông Hương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt.

  - 1978: Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

  - 2007: Được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho các tác phẩm: “Tuyển tập văn học Hoàng Phủ Ngọc Tường” (2002) và “Rất nhiều ánh lửa” (tập ký -1979).

  - 24/7/2023: Ông mất tại TP Hồ Chí Minh.

 • Tác phẩm chính:

  - Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu (bút ký, 1971)

  - Rất nhiều ánh lửa (bút ký, 1979)

  - Hoa trái quanh tôi (bút ký, 1983)

  - Bản di chúc của cỏ lau (truyện ký, 1984)

  - Ai đã đặt tên cho dòng sông (bút ký, 1984)

  - Huế-Di tích và con người (bút ký, 1995)

  - Ngọn núi ảo ảnh (bút ký, 1999)

  - Trong mắt tôi (bút ký phê bình, 2001)

  - Rượu hồng đào chưa uống đã say (truyện ký, 2001)

  - Trịnh Công Sơn và cây đàn lyre của hoàng tử bé (bút ký văn hóa, 2005)

  - Miền cỏ thơm (bút ký, 2007)

  - Ai đã đặt tên cho dòng sông (Tinh tuyển bút ký hay nhất, 2010)

  - Những dấu chân qua thành phố (thơ, 1976)

  - Người hái phù dung (thơ, 1992)

  - Dạ khúc (thơ)

  - Nhàn đàm (NXB Trẻ, 1997)

  - Người ham chơi (NXB Thuận Hóa, 1998)

  - Miền gái đẹp (NXB Thuận Hóa, 2001)

  - Tuyển tập văn học Hoàng Phủ Ngọc Tường (4 tập, 2002)

 • Thông tin thêm:

  - Vợ của Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã qua đời ngày 6/7/2023.

Nhà văn

Hoàng Phủ Ngọc Tường

 • Họ và tên: Hoàng Phủ Ngọc Tường
 • Năm sinh: 1937
 • Ngày mất: 24/7/2023
 • Quê quán: làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 • Chức vụ:

  - Tổng thư ký Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình TP.Huế

  - Trưởng ty Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị

  - Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên

  - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị

  - Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt

  - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1978)

 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2007)

  - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1980-1981)

  - Tặng thưởng Văn học Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, (1999, 2008)

  - Giải A giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô (1998-2003)

  - Giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất (2015)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1960: Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn khóa I ban Việt Hán.

  - 1960-1966: Giảng dạy tại Trường Quốc học Huế, tham gia phong trào học sinh, sinh viên và giáo chức yêu nước.

  - 1964: Tốt nghiệp Cử nhân Triết học Trường Đại học Văn khoa Huế.

  - 1966-1975: Thoát ly lên chiến khu tham gia cách mạng, hoạt động trên mặt trận văn nghệ cho đến ngày đất nước hòa bình thống nhất.

  - Sau 1975: Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, thành viên Ban biên tập tạp chí Sông Hương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt.

  - 1978: Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

  - 2007: Được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho các tác phẩm: “Tuyển tập văn học Hoàng Phủ Ngọc Tường” (2002) và “Rất nhiều ánh lửa” (tập ký -1979).

  - 24/7/2023: Ông mất tại TP Hồ Chí Minh.

 • Tác phẩm chính:

  - Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu (bút ký, 1971)

  - Rất nhiều ánh lửa (bút ký, 1979)

  - Hoa trái quanh tôi (bút ký, 1983)

  - Bản di chúc của cỏ lau (truyện ký, 1984)

  - Ai đã đặt tên cho dòng sông (bút ký, 1984)

  - Huế-Di tích và con người (bút ký, 1995)

  - Ngọn núi ảo ảnh (bút ký, 1999)

  - Trong mắt tôi (bút ký phê bình, 2001)

  - Rượu hồng đào chưa uống đã say (truyện ký, 2001)

  - Trịnh Công Sơn và cây đàn lyre của hoàng tử bé (bút ký văn hóa, 2005)

  - Miền cỏ thơm (bút ký, 2007)

  - Ai đã đặt tên cho dòng sông (Tinh tuyển bút ký hay nhất, 2010)

  - Những dấu chân qua thành phố (thơ, 1976)

  - Người hái phù dung (thơ, 1992)

  - Dạ khúc (thơ)

  - Nhàn đàm (NXB Trẻ, 1997)

  - Người ham chơi (NXB Thuận Hóa, 1998)

  - Miền gái đẹp (NXB Thuận Hóa, 2001)

  - Tuyển tập văn học Hoàng Phủ Ngọc Tường (4 tập, 2002)

 • Thông tin thêm:

  - Vợ của Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã qua đời ngày 6/7/2023.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa