[Photo] Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Singapore

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 9/2/2023) Chiều 9/2/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Teo Chee Hean, Bộ trưởng cao cấp Singapore, tiếp lãnh đạo ngân hàng Standard Chartered và thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore tại Trung tâm URA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore tại Trung tâm URA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore tại Trung tâm URA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore tại Trung tâm URA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore tại Trung tâm URA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Teo Chee Hean, Bộ trưởng cao cấp Singapore phụ trách điều phối về An ninh và phụ trách điều phối về quan hệ với Việt Nam đến chào xã giao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Teo Chee Hean, Bộ trưởng cao cấp Singapore phụ trách điều phối về An ninh và phụ trách điều phối về quan hệ với Việt Nam đến chào xã giao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Simon Cooper, Tổng Giám đốc phụ trách Khối khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính thị trường châu Âu và châu Mỹ của ngân hàng Standard Chartered. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)