[Photo] Hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc (11-15/10/2011)

Hà Nội (TTXVN 10/2011)

  • Sáng 12/10/2011, tại Thủ đô Bắc Kinh,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Việt Nam thăm Khu triển lãm Những thành tựu tự chủ sáng tạo quốc gia của Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Ngày 13/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Việt Nam đi thăm tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Cán bộ Tổng lãnh sự quán và lưu học sinh Việt Nam chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Bạch Vân, (thủ phủ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông) - Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Ngày 13/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Việt Nam đi thăm tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Việt Nam chụp ảnh tại Khu di tích Trụ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Ngày 13/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Việt Nam đi thăm tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu di tích Trụ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Chiều 14/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Vinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, đến chào. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Chiều 14/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Triển lãm thành tựu 30 năm cải cách mở cửa của Đặc khu Thâm Quyến. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.

  • Chiều 14/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Triển lãm thành tựu 30 năm cải cách mở cửa của Đặc khu Thâm Quyến. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.

  • Chiều 14/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn Hoa Vi ( HUAWEI ). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.

  • Chiều 14/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Tập đoàn Hoa Vi ( HUAWEI ). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.

  • Chiều 14/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Tập đoàn Hoa Vi ( HUAWEI ). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.