[Video] Học Bác mỗi ngày: Bác Hồ với Giáo sư Trần Đại Nghĩa

Hà Nội (TTXVN 12/06/2023) Viết về nhà trí thức yêu nước, anh hùng Trần Đại Nghĩa, đăng trên báo Nhân Dân ngày 12/6/1952, Bác khẳng định: “Là một đại trí thức, đi học ở châu Âu đã nhiều năm, mang một lòng nhiệt tình về phụng sự Tổ quốc, phục vụ kháng chiến... Kỹ sư Nghĩa đã có công to trong việc xây dựng quân giới, luôn luôn gần gũi, giúp đỡ, dạy bảo và học hỏi anh em công nhân, đã thắt chặt lý luận với thực hành…”.