Hội đàm cấp cao Việt Nam - Ấn Độ

Hà Nội (TTXVN 2/5/2003) Chiều ngày 1/5/2003, tại lâu đài Hai-đơ-ra-bát, Phủ Thủ tướng Ấn Độ, đã diễn ra cuộc hội đàm cấp cao Việt Nam - Ấn Độ giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng A-tan Bê-ha-ri Va-giơ-pai (Atal Bihari Vajpayee).

Tham gia hội đàm, về phía Viẹt Nam có các đồng chí: Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Dy Niên, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Văn Son, ủy viên  Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Ngô Văn Dụ, ủy viên  Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hồ Tiến Nghị, ủy viên  Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư; Võ Hồng Phúc, ủy viên Trung ương  Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Hoàng Văn Phong, ủy viên Trung  ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Trần Trọng Khánh, Đại sứ  Việt Nam tại Ấn Độ.

Về phía Ấn Độ có: Bộ trưởng Ngoại giao Y-a-xoan Xin-ha; Quốc  vụ khanh đối ngoại V. Kha-na; Bí thư đối ngoại A-bi-en-ca; Bộ trưởng Công nghệ Thông tin A-rôn Xo-ri; Cố vấn an ninh quốc gia Mi-xơ-ra; Bộ trưởng dầu khí Ram Nai-cơ và Thứ trưởng Quốc phòng Xu-bi-rơ Đu-ta.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy lẫn nhau. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng A.B. Va-giơ-pai đã  thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước; trao đổi ý kiến nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam -  Ấn Độ lên tầm cao mới bước vào thế kỷ XXI. Hai bên cũng đã trao đổi ý  kiến về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng được thăm lại đất  nước Ấn Độ vĩ đại và tươi đẹp, gặp gỡ các nhà lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ, những người bạn gần gũi và thân thiết của Việt Nam. Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu to lớn của nhân dân Ấn Độ trong sự nghiệp phát triển đất nước hơn 50 năm qua, nhất là những kết quả  quan trọng trong công cuộc cải cách kinh tế những năm gần đây, đạt  nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, công nghiệp phát triển mạnh mẽ, thu nhiều thành tựu khoa học - công nghệ, trở thành nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất châu Á; đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, không liên kết và những nỗ lực của Ấn Độ tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, mở rộng hợp tác với các nước ASEAN, các nước châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp tích cực cho Phong trào Không liên  kết, cho hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thế giới. Thay mặt Đảng,  Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chân thành  cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ chí tình và giúp đỡ quý báu trong nhiều thập kỷ qua và trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày nay. Tổng Bí thư chúc nhân dân Ấn Độ anh em tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, xây dựng đất nước Ấn Độ hiện đại, giàu mạnh, phát huy vai trò là nhân tố tích cực của hòa  bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Ấn Độ A.B. Va-giơ-pai nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm chính thức Công hòa Ấn Độ; bày tỏ tin  tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Ấn Độ - Việt Nam đi vào thế kỷ XXI.  Thủ tướng ca ngợi chiến thắng vĩ đại vào những ngày này cách đây 28 năm của nhân dân Việt Nam, giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước; đánh giá cao những thành tựu đổi mới và sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua, liên tục nhiều năm đạt  tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thực hiện rất có kết quả việc xóa đói, giảm nghèo được cộng đồng quốc tế ca ngợi, nâng cao rõ rệt mức  sống của các tầng lớp nhân dân. Thủ tướng đánh giá cao những thành  tựu của Việt Nam trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong  cộng đồng thế giới, làm cho vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Thủ tướng A.B.Va-giơ-pai chân thành chúc nhân dân Việt Nam anh em tiếp  tục giành nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa,  hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt  Nam - Ấn Độ, đồng thời chỉ rõ sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực  kinh tế - thương mại còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị, với mong muốn và tiềm năng hai nước. Quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên  tầm mức mới, tin cậy, lâu dài, toàn diện, hai bên nhất trí tiến hành  thường xuyên các cuộc gặp gỡ cấp cao nhằm củng cố quan hệ chính trị tốt đẹp và tạo động lực cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước; tăng  cường giao lưu giữa các nghị sĩ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức nhân dân hai nước; chú trọng hợp tác về kinh tế - thương mại, đa dạng hóa cơ cấu xuất - nhập khẩu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng hợp tác đầu tư, bổ sung thế mạnh cho nhau, tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, phấn  đấu thúc đẩy và từng bước cân bằng kim ngạch buôn bán giữa hai bên. Phía Ấn Độ cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản tín dụng ưu  đãi và viện trợ không hoàn lại để nhập các thiết bị của Ấn Độ. Hai  bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong các lĩnh vực văn  hóa, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực... và khẳng định  sẽ tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong các lĩnh  vực này. 

Hai bên cho rằng, trong quan hệ quốc tế cần triệt để tôn  trọng dộc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ các nước, thông qua đối thoại dể giải quyết bất đồng, tranh chấp, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, không áp dặt  cường quyền, hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Hai bên lên án mọi hình thức và biểu hiện của khủng bố; ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế đấu tranh chống khủng bố trong khuôn khổ Liên hợp quốc và trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Hai bên sẽ tăng cường phối hợp và hỗ trợ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu  vực, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và Ấn Ðộ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh trân trọng mời Thủ tuớng A.B.Va-gio-pai sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp. Thủ  tuớng A.B. Va-gio-pai đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Ngay sau hội đàm, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Thủ tuớng A.B. Va-gio-pai, Bộ truởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Bộ truởng Ngoại giao Ấn Ðộ Y. Xin-ha đã ký Tuyên bố chung về khuôn khổ Hợp tác Toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Ðộ bước vào thế kỷ XXI.

* Cùng ngày, tại Phủ Tổng thống Ấn Ðộ, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã hội kiến với Tổng thống Áp-du Ca-lam (Abdul Kalam).

Tổng thống nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư sang tham chính thức Ấn Ðộ, nhấn mạnh chuyến thăm đánh dấu một mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Ấn Ðộ, coi đó là một chủ trương ưu tiên nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, Việt Nam và Ấn Ðộ đã luôn đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh gian khổ vì độc lập và tự do của mỗi nước trước đây, ngày nay càng cần tiếp tục đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã chuyển tới Tổng thống Áp-du Ca-lam lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Chủ tịch nuớc Trần Ðức Lương, và trân trọng mời Tổng thống sang tham Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng thống áp-du Ca-lam đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Trong ngày 1/5 và sáng ngày 2/5, tại Phủ Tổng thống, Tổng  Bí thu Nông Ðức Mạnh đã lần luợt tiếp các đoàn đại biểu cấp cao các chính Ðảng ở Ấn Ðộ mà Ðảng ta có quan hệ chính thức đến chào Tổng Bí thư: Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ (CPI) do Tổng Bí thư  A.B.Bác-dan dẫn đầu; Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ Mác-xít  (CPI-M) do Tổng Bí thu H.S Xo-dít dẫn đầu; Ðoàn đại biểu Ðảng Quốc đại I do bà Chủ tịch Ðảng Xô-ni-a Gan-di dẫn đầu; Ðoàn đại biểu Ðảng Nhân dân Ấn Ðộ (BJP) do Chủ tịch Ðảng V. Nai-du dẫn đầu.

Các nhà lãnh đạo của CPI, CPI-M, Quốc đại I, BJP đều bày tỏ vui mừng được gặp và trao đổi ý kiến với Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh trong thời gian Tổng Bí thư sang thăm chính thức Ấn Ðộ; nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm, coi đây là một mốc mới quan trọng trong quan hệ cả về mặt Ðảng cả về mặt Nhà nuớc và nhân dân hai nuớc. Các nhà  lãnh đạo của bốn chính đảng đều đánh giá cao vị trí của Việt Nam, coi  trọng mối quan hệ giữa Ấn Ðộ và Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những  thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đồng thời tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Việt Nam sẽ giành được những thành tựu mới to lớn hơn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh khẳng định Ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những tình cảm hữu nghị chí tình, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà những người cộng sản, bạn bè và nhân dân Ấn Ðộ đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Ấn Ðộ phát triển không ngừng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Ấn Ðộ, do hai lãnh tụ kiệt xuất của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh  và Thủ tuớng Pan-dít Gia-oa-hác-lan Nê-ru cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, vì lợi ích của nhân dân hai  nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Tổng Bí thư và các nhà lãnh dạo của các Ðảng CPI, CPI-M, Quốc đại I và BJP đã trao đổi ý kiến về những biện pháp tăng cường quan hệ Ðảng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và mở rộng quan hệ giữa các tổ chức nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Ðộ.

* Cũng trong ngày 1/5, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ân Ðộ Y. Xin-ha đến chào Tổng Bí thư tại Phủ Tổng thống.

* Tối ngày 1/5, Thủ tướng A.B. Va-gio-pai đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt  Nam./.