Hội đàm chính thức giữa hai đoàn chính phủ Việt Nam và Trung Quốc (30/11/1992)

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 336, ngày 1/12/1992