[Infographics] Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các kỳ Ðại hội

Hà Nội (TTXVN 7/3/2022) Hơn 90 năm trưởng thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức 12 kỳ Ðại hội (ĐH) đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Mỗi kỳ Ðại hội là một mốc son lịch sử, đánh dấu sự phát triển không ngừng của phong trào phụ nữ Việt Nam.