[Photo] Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

Hà Nội (TTXVN 11/6/2023) Sáng 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Các đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Các đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Nữ quân nhân Lực lượng Gìn giữ Hòa bình giao lưu với các đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thầy giáo Nguyễn Đức Thìn (người khởi xướng phong trào Nghìn việc tốt) giao lưu, chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển giao lưu, chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng khen và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Thủ tướng và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Thủ tướng và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Thủ tướng và hoa cho điển hình tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)