Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (đến 3/10/2022); Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (8/2021 - 10/2022)Nguyễn Thành Phong
    • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (đến 3/10/2002); Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (11/2019 - 11/2022)Bùi Nhật Quang
    • Huỳnh Tấn Việt