[Photo] Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1/2021)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

  • Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng -TTXVN

  • Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng dự bế mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN