[Photo] Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (10/2019)

  • Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN