[Photo] Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

  • Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa –TTXVN

  • Các đại biểu dự khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Toàn cảnh bế mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN