[Photo] Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

 • Toàn cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Trọng Đức –TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

 • Toàn cảnh bế mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu dự phiên bế mạc. Ảnh: Trọng Đức -TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN