[Photo] Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (10/2018)

  • Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

  • Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN