[Infographics] Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 8/10/2023) Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc ngày 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.