[Infographics] Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Nội dung 3 phiên thảo luận chuyên đề

Hà Nội (TTXVN 14/9/2023) Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14-17/9/2023 với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Dự kiến, Hội nghị tổ chức 3 phiên thảo luận chuyên đề gồm: Phiên 1 về Chuyển đổi số Phiên 2 về Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Phiên 3 về Thúc đẩy sự tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.