[Photo] Hội nghị SOM trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2024

Hà Nội (TTXVN 28/1/2024) Ngày 28/1/2024, tại tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, diễn ra Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) để chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat). Đại sứ Vũ Hồ, Quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

  • Các trưởng đoàn dự Hội nghị chụp ảnh chung (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Các trưởng đoàn dự Hội nghị chụp ảnh chung (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Đoàn Lào chủ trì Hội nghị (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Quang cảnh Hội nghị (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PVV TTXVN tại Lào

  • Quang cảnh Hội nghị (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Đại sứ Vũ Hồ, Quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN