[Photo] Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX lần thứ nhất

Ngày 20/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII Hầu A Lềnh đọc Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN

  • Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN

  • Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN