Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng” (12/4/2016)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 7/1936 đến 3/1938Hà Huy Tập

Hà Nội (TTXVN 24/4/2016)

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2016), sáng 12/4/2016, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”. Tham dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện gia đình đồng chí Hà Huy Tập và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận chính trị.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hà Huy Tập là chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu, là Tổng Bí thư kiên trung, bất khuất của Đảng. Đồng chí đã phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập nhận thức rất rõ tầm quan trọng của một Đảng Cộng sản cách mạng, khoa học, chân chính, đủ sức lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Một trong những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng là công tác xây dựng Đảng.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng” là dịp để khẳng định và tri ân những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh; đặc biệt là những đóng góp của đồng chí với công tác xây dựng Đảng. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng, bảo vệ đất nước; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng giai đoạn hiện nay.

20 tham luận tại hội thảo đã làm sáng tỏ thêm vai trò của đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng trên năm vấn đề: Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng đường lối của Đảng; Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng và nâng cao trình độ lý luận của Đảng; Đồng chí Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ sự thống nhất trong Đảng; Đồng chí Hà Huy Tập với việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Bài tham luận “Phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh” của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng đã làm rõ tác động của nhân tố gia đình, quê hương Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đến sự hình thành ý chí cách mạng kiên cường và nhân cách sáng ngời của chiến sĩ cộng sản Hà Huy Tập. Tham luận của đồng chí Trần Nam Hồng cũng đã làm rõ những vận dụng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong công tác xây dựng Đảng trên tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.

Các bài tham luận của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tiêu đề “Đồng chí Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Đảng”; “Đồng chí Hà Huy Tập - Người chắp nối Đảng Cộng sản Đông Dương với Quốc tế Cộng sản” của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Xanh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; “Đồng chí Hà Huy Tập, nhà lý luận xuất sắc của Đảng” của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh... đã làm nổi bật những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập trong bảo vệ và xây dựng Đảng; đồng thời, khẳng định đồng chí Hà Huy Tập là nhà lý luận xuất sắc của Đảng, một cây bút chiến đấu trên mặt trận tư tưởng và chính trị của cách mạng Việt Nam. Tham luận “Hà Huy Tập, nhà lãnh đạo tài năng, đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam” của Tiến sĩ Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định và nêu bật đồng chí Hà Huy Tập là người đã dâng hiến trọn đời cho Đảng và dân tộc./.

Hoàng Ngà