Bí thư Trung ương Đảng khóa VII
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (1991-1996)

Hồng Hà

 • Họ và tên: Hà Văn Trường
 • Ngày sinh: 5/9/1928
 • Ngày mất: 14/1/2011
 • Quê quán: thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (dự khuyết), VI, VII

  - Tổng Biên tập báo Nhân Dân (1982-1987)

  - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (1987 -1991)

  - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (1991-1996)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IX

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 3/1945 - 8/1945: Hoạt động học sinh cứu quốc Việt Minh tại Thành phố Nam Định

  - 8/1945 - 12/1945: Là Thanh niên cứu quốc Nam Định

  - 1946: Phóng viên báo Cứu Quốc, cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Minh

  - 12/1946 - 2/1947: Phóng viên chiến tranh của báo Cứu Quốc trong nội thành Hà Nội, làm báo Cứu Quốc Thủ đô

  - 2/1947 - 6/1954: Phóng viên chiến tranh của Báo Cứu quốc ở một số chiến dịch quân sự và trong vùng sau lưng địch hữu ngạn và tả ngạn sông Hồng; phụ trách tổ tuyên truyền về quân sự và chiến đấu Báo Cứu quốc

  - 6/1954 - 9/1954: Công tác ở báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Công tác báo chí tại Đoàn đại biểu Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đàm phán với Đoàn đại biểu quân đội viễn chinh Pháp ở Hội nghị Trung Giã (Thái Nguyên)

  - 10/1954 - 12/1956: Phó Trưởng ban (Vụ phó) Ban Tuyên truyền về công nghiệp báo Nhân dân, phóng viên thường trú báo Nhân dân tại vùng mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả

  - 1/1957 - 9/1960: Học và tốt nghiệp Trường Đảng cao cấp trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tại Mát-xcơ-va

  - 9/1960 - 7/1968: Phó trưởng ban rồi Trưởng ban (Vụ trưởng) Ban Tuyên truyền về công nghiệp và thương nghiệp báo Nhân dân

  - 1965: Trưởng Ban Tuyên truyền về quân sự của báo Nhân dân

  - 7/1968 - 5/1973: Công tác báo chí ở Pari (Pháp) trong đoàn đại biểu của Chính phủ ta đàm phán với Đoàn đại biểu của Chính phủ Mỹ tại Hội nghị Pari về Việt Nam. Trong thời gian này đồng chí được cử đi công tác ở các nước: Anh, Ý, Bỉ, Ai-len

  - 1969: Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân

  - 1980: Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - 3/1982: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; là Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - 12/1986: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó là Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương

  - 6/1991: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương

  - 12/2006: Đồng chí nghỉ hưu

  - 14/1/2011: Đồng chí mất tại Hà Nội.

Bí thư Trung ương Đảng khóa VII
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (1991-1996)

Hồng Hà

 • Họ và tên: Hà Văn Trường
 • Ngày sinh: 5/9/1928
 • Ngày mất: 14/1/2011
 • Quê quán: thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (dự khuyết), VI, VII

  - Tổng Biên tập báo Nhân Dân (1982-1987)

  - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (1987 -1991)

  - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (1991-1996)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IX

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 3/1945 - 8/1945: Hoạt động học sinh cứu quốc Việt Minh tại Thành phố Nam Định

  - 8/1945 - 12/1945: Là Thanh niên cứu quốc Nam Định

  - 1946: Phóng viên báo Cứu Quốc, cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Minh

  - 12/1946 - 2/1947: Phóng viên chiến tranh của báo Cứu Quốc trong nội thành Hà Nội, làm báo Cứu Quốc Thủ đô

  - 2/1947 - 6/1954: Phóng viên chiến tranh của Báo Cứu quốc ở một số chiến dịch quân sự và trong vùng sau lưng địch hữu ngạn và tả ngạn sông Hồng; phụ trách tổ tuyên truyền về quân sự và chiến đấu Báo Cứu quốc

  - 6/1954 - 9/1954: Công tác ở báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Công tác báo chí tại Đoàn đại biểu Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đàm phán với Đoàn đại biểu quân đội viễn chinh Pháp ở Hội nghị Trung Giã (Thái Nguyên)

  - 10/1954 - 12/1956: Phó Trưởng ban (Vụ phó) Ban Tuyên truyền về công nghiệp báo Nhân dân, phóng viên thường trú báo Nhân dân tại vùng mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả

  - 1/1957 - 9/1960: Học và tốt nghiệp Trường Đảng cao cấp trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tại Mát-xcơ-va

  - 9/1960 - 7/1968: Phó trưởng ban rồi Trưởng ban (Vụ trưởng) Ban Tuyên truyền về công nghiệp và thương nghiệp báo Nhân dân

  - 1965: Trưởng Ban Tuyên truyền về quân sự của báo Nhân dân

  - 7/1968 - 5/1973: Công tác báo chí ở Pari (Pháp) trong đoàn đại biểu của Chính phủ ta đàm phán với Đoàn đại biểu của Chính phủ Mỹ tại Hội nghị Pari về Việt Nam. Trong thời gian này đồng chí được cử đi công tác ở các nước: Anh, Ý, Bỉ, Ai-len

  - 1969: Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân

  - 1980: Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - 3/1982: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; là Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - 12/1986: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó là Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương

  - 6/1991: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương

  - 12/2006: Đồng chí nghỉ hưu

  - 14/1/2011: Đồng chí mất tại Hà Nội.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa