Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Chiều 17/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

*Thông qua 7 luật, 13 nghị quyết

Thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, Kỳ họp diễn ra trong 18 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình.

Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Quốc hội đã xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác.

Theo đó, 7 luật được Quốc hội thông qua gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Các nghị quyết được Quốc hội thông qua là: Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc; Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã cho ý kiến về 4 dự án luật: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã tiến hành chất vấn về những vấn đề liên quan. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, chất lượng, hiệu quả với số lượt hỏi - đáp tăng lên đáng kể. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ tài liệu, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, bám sát vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, trong đó có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bản đã trả lời thẳng thắn, súc tích với sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao, không né tránh, vòng vo. Việc tranh luận với các lập luận chặt chẽ, sắc sảo, có tính thuyết phục và xây dựng cao, cùng nhau trao đổi để đưa ra các định hướng, giải pháp xử lý các vấn đề đặt ra. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, Quốc hội đã quyết định Chủ nhật, ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận cao.

*Xem xét, đánh giá kỹ lưỡng

Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cùng đại diện một số Ủy ban của Quốc hội đã trả lời một số câu hỏi mà phóng viên báo chí quan tâm.

Liên quan đến việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 dự án Luật (gồm Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn là mục tiêu mà Chính phủ, Quốc hội hướng đến. Tuy nhiên, vấn đề này cần có thời gian xem xét, đánh giá kỹ lưỡng.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, việc trình Quốc hội 2 dự án Luật này được thực hiện theo đúng quy trình. Các tài liệu được cơ quan thẩm tra xem xét, trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thấy đủ điều kiện trình ra Quốc hội cho ý kiến. Với tinh thần cầu thị, Quốc hội đã xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, từ đó làm cơ sở cho ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự án luật.

Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, qua thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, còn nhiều vấn đề cần đánh giá tác động liên quan đến lực lượng, kinh phí... Quốc hội đã lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội và sẽ chuyển kết quả này đến Chính phủ, cơ quan soạn thảo để tiếp thu, chỉnh lý.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin thêm, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra, tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình).

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội quyết định đưa dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vào Chương trình và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Theo quy định, giữa hai kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền điều chỉnh Chương trình, đưa vào những dự án cấp bách. Trên cơ sở kiến nghị của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tách phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông thành luật riêng.

Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa vào Chương trình đã đặt ra yêu cầu đối với cơ quan soạn thảo và Chính phủ. Việc đưa ra thảo luận lần đầu tiên mà còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội, làm cơ sở cho việc chỉnh lý. Việc đưa ra thảo luận cũng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đó là, nếu dự án luật thông qua theo quy trình 2 kỳ họp thì tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội cho ý kiến. Khi còn những vấn đề có ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định xin ý kiến đại biểu Quốc hội, để làm cơ sở chỉnh lý giữa hai kỳ họp.

Ông Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc thăm dò, xin ý kiến đại biểu đã thể hiện tinh thần mới của Luật Ban hành văn hành quy phạm pháp luật, thể hiện tính dân chủ trong hoạt động của Quốc hội.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh, tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã rất thẳng thắn thảo luận, tranh luận về 3 dự án luật; thậm chí xin ý kiến đại biểu về một số nội dung liên quan đến dự án luật. Điều này thể hiện rõ trách nhiệm và sự đổi mới của Quốc hội./.