Họp báo nhân kết thúc tốt đẹp Đại hội Nông dân Việt Nam

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 29/3/1988