Họp báo nhân kết thúc tốt đẹp Đại hội Nông dân Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V, VI; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa I (3/1988 - 11/1991) Phạm Bái

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 29/3/1988