[Photo] Họp báo về kết quả Đại hội XI của Đảng

Hà Nội (TTXVN 19/1/2011) Ngày 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) diễn ra cuộc họp báo về kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng.

  • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

  • Phóng viên trong nước và quốc tế tại cuộc họp báo. Ảnh: TTXVN

  • Phóng viên trong nước và quốc tế tại cuộc họp báo. Ảnh: TTXVN