[Infographics] Hợp tác thương mại Việt Nam - Australia ngày càng được thúc đẩy, mở rộng (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 7/3/2024) Trên đà phát triển tốt đẹp quan hệ Việt Nam-Australia trong hơn 50 năm qua, hợp tác thương mại giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy, mở rộng.

Trong năm 2023, thương mại song phương đạt khoảng 14 tỷ USD, thuộc nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Trong tháng 1/2024, thương mại song phương đạt 1,25 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 0,52 tỷ USD, nhập khẩu 0,73 tỷ USD.