[Infographics] Huy Cận - Cây đại thụ của nền thơ ca cách mạng Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 19/02/2020) Huy Cận là một trong những nhà thơ lớn, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc của Việt Nam thế kỷ XX. Cả đời ông cống hiến hết mình cho đất nước, từng giữ nhiều chức vụ trọng yếu như Bộ trưởng, Thứ trưởng, đại diện cho quốc gia tại nhiều tổ chức. Ông mất ngày 19/2/2005.