Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Huỳnh Quốc Việt

 • Họ và tên: Huỳnh Quốc Việt
 • Ngày sinh: 25/9/1976
 • Ngày vào Đảng: 2/4/2003
 • Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (11/2020 - 7/2021)

  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (từ 7/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành kỹ thuật công trình
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/2015 - 5/2018: Bí thư Huyện uỷ Cái Nước nhiệm kỳ 2015-2020

  - 5/2018 - 3/2020: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau

  - 3/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020

  - 11/2020 - 7/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 7/2021 - nay: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Huỳnh Quốc Việt

 • Họ và tên: Huỳnh Quốc Việt
 • Ngày sinh: 25/9/1976
 • Ngày vào Đảng: 2/4/2003
 • Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (11/2020 - 7/2021)

  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (từ 7/2021)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành kỹ thuật công trình
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/2015 - 5/2018: Bí thư Huyện uỷ Cái Nước nhiệm kỳ 2015-2020

  - 5/2018 - 3/2020: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau

  - 3/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020

  - 11/2020 - 7/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 7/2021 - nay: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa