III. Ngân sách EU

-Ngân sách EU được xác định theo giai đoạn 7 năm và có nguồn thu từ: (i) nguồn lực tự có từ thuế hải quan (14%); khoản trích từ thuế nhập khẩu nông nghiệp vào EU (2%); (ii) đóng góp từ các nước thành viên gồm thuế giá trị gia tăng/VAT (12%) và tỷ lệ GDP/quốc gia thành viên (72% ngân sách). Hiện Đức và Pháp đứng đầu về mức đóng góp vào ngân sách EU. Ngân sách EU giai đoạn 2021-2027 là 1074 tỷ EUR, tương đương 160 tỷ EUR/năm.

- Để tăng nguồn thu cho ngân sách, EU mong muốn đánh thuế các giao dịch tài chính, thuế các-bon, thuế GAFA (các tập đoàn công nghệ lớn: Google, Apple, Facebook, Amazon).

[Nguồn: Bộ Ngoại giao]