[Infographics] Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Hà Nội (TTXVN 17/8/2020) Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khải Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.