[Infographics] Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 24-26/9/2018), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình đề ra.