[Infographics] Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV: Thông qua 12 luật và 12 nghị quyết quan trọng