[Infographics] Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 26 ngày

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 26 ngày (từ ngày 23/10 đến ngày 24/11/2017). Kỳ họp sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.