[Infographics] Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật

Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 15/6/2018. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án Luật khác.