[Infographics] Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV: Thông qua 7 dự án luật