[Infographics] Mạng lưới cơ quan thường trú trong và ngoài nước của TTXVN

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) hiện có hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục. Lực lượng phóng viên của TTXVN tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới.