[Infographics] Nhà báo-chiến sĩ của Thông tấn xã Giải phóng: Chắc tay bút, vững tay súng

Hà Nội (TTXVN 25/4/2020) Hơn 15 năm thành lập và phát triển trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc (10/1960-5/1976), Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang, góp phần tích cực vào trang sử oanh liệt của quân, dân miền Nam và nhân dân cả nước.