[Infographics] NSND Bùi Đình Hạc - Cây đại thụ của điện ảnh Việt Nam

NSND Bùi Đình Hạc là một cây đại thụ của điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Ông là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu thế hệ đầu của điện ảnh nước nhà, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của điện ảnh dân tộc, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam ngày hôm nay. Trong suốt hơn 50 năm gắn bó với điện ảnh, ông làm song song cả phim tài liệu cùng phim truyện điện ảnh và thành công ở cả 2 lĩnh vực. Với những thành tựu đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực sáng tác điện ảnh, năm 1984 ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (đợt 1). Năm 2007, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho 7 tác phẩm điện ảnh đặc sắc của mình. NSND Bùi Đình Hạc qua đời ngày 1/7/2023.