[Infographics] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan

Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973. 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan được duy trì và phát triển tốt đẹp.