[Infographics] TTXVN lần thứ tư liên tiếp đứng đầu xếp hạng Vietnam ICT Index (trong số các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không có dịch vụ công)

Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2020, Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không có dịch vụ công với ICT Index đạt 0,8363.