[Infographics] Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

Hà Nội (TTXVN 06/09/2019 ) Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, thương mại điện tử…