[Infographics] Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, nhà khoa học tiên phong trong phòng chống lao

    Nhân vật liên quan

    • Bộ trưởng Bộ Y tế (8/1945 - 12/1945 và 12/1958 - 11/1968)Phạm Ngọc Thạch

Giáo sư, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một trong những thầy thuốc chuyên khoa lao đầu tiên ở Việt Nam và được xem là một trong những chuyên gia lớn về bệnh lao của thế giới. Ông có hơn 80 bài nghiên cứu về bệnh lao được đăng tải trên nhiều tạp chí khoa học uy tín tại nhiều quốc gia.