[Infographics] Nguyễn Trọng Tạo - Người nghệ sỹ đa tài

Trong làng văn nghệ Việt Nam, Nguyễn Trọng Tạo là một nghệ sĩ đa tài. Không chỉ khẳng định mình trong văn chương (với những tập thơ, trường ca, văn xuôi, tiểu luận-phê bình sâu sắc), ông còn là một nhạc sỹ tài hoa (với nhiều sáng tác đi cùng năm tháng), một họa sỹ giàu sức sáng tạo. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là tác giả của hơn 400 bài thơ và gần 100 ca khúc...