[Infographics] Nhà thơ Thế Lữ - Một tài năng muôn mặt

Nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động sân khấu Thế Lữ (1907-1989) là người duy nhất trong nhóm Tự lực văn đoàn tham gia sâu vào cả 3 thể loại rường cột của văn học nghệ thuật hiện đại nước nhà là: Thơ trữ tình, văn xuôi nghệ thuật và kịch nói sân khấu. Trên cả 3 lĩnh vực, dường như lĩnh vực nào ông cũng là người đi tiên phong và có thành tựu sáng chói.