[Infographics] Nhà văn Vũ Tú Nam và những tác phẩm tiêu biểu

    Nhân vật liên quan

    • Nhà vănVũ Tú Nam

Nhà văn Vũ Tú Nam, một trong số những người sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, qua đời ngày 9/9/2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi.