[Infographics] Nhà văn Vũ Tú Nam và những tác phẩm tiêu biểu

Nhà văn Vũ Tú Nam, một trong số những người sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, qua đời ngày 9/9/2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi.