[Infographics] Thạch Lam: Cây bút giàu xúc cảm và tài hoa

Nhà văn Thạch Lam (1910-1942) là tác giả của những thiên tuyệt bút “Gió đầu mùa” và “Hà Nội băm sáu phố phường”, một trong những nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945.